Artotéka města Plzně

Komise

Komise Artotéky města Plzně

Komise Artotéky města Plzně (dříve Odborná porota) je zřízena Radou města Plzně jako její poradní a iniciativní orgán a Radě města Plzně je ze své činnosti odpovědná.

Posláním Komise je předkládat svá odborná stanoviska k nákupu výtvarných děl do majetku města v souladu se zájmem města. Členy a předsedu Komise jmenuje a odvolává Rada města Plzně.

Související právní předpisy:

  • Zákon č. 128/2000 Sb.
  • Statut města Plzně
  • Směrnice RMP o nakládání s movitým majetkem

Komise Artotéky města Plzně:

  • Vladimír Líbal – jmenován RMP dne 2. 5. 2002, č. usn. 465
  • Petr Jindra – jmenován RMP dne 27. 7. 2006, č. usn. 893
  • Anna Štěpán Arnetová – jmenována RMP dne 25. 4. 2024, č. usn. 438 (pozn.: trvalé jmenování ředitele/ředitelky Galerie města Plzně, o. p. s., členem/členkou Komise AMP)
  • Květuše Sokolová – jmenována RMP dne 10. 3. 2016, č. usn. 208
  • Jana Potužáková – jmenována RMP dne 26. 9. 2022, č. usn. 956

Magistrát města Plzně
Odbor kultury

Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň