Artotéka města Plzně

Ceny z fondu Artotéky města Plzně

Ceny z fondu Artotéky města Plzně

Cena 1. června 

V souladu se Statutem města Plzně je Cena 1. června, připomínající veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953 (Den prvního zvonění), udělována za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize.

Cena může být udělena za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu.

Cena 1. června sestává z tradičního symbolu Dne prvního zvonění, kterým je zvoneček s nápisem “Cena 1. června” a z věcného daru, obvykle výtvarného díla z fondu Artotéky města Plzně.

V letech 1996-2021 byla z fondu Artotéky darována laureátům Ceny 1. června tato výtvarná díla:

Název díla Autor Rok ocenění Laureát
Vlnění Miroslav Tázler 1996 Roger Scruton
Brána Jiří Patera 1997 Jefim Fištejn
Kresba II. Jarmila Dytrychová 1998 Adam Michnik
Boží muka Miloslav Čelakovský 1999 Vilém Prečan
Život ptáků I. Milan Hůrka 2000 Ota Ulč
Kresba I. Jarmila Dytrychová 2001 Petra Procházková
Trámy Helena Vendová 2002 Jan Šibík
Pieta Vladimír Líbal 2003 Jaromír Štětina
Chrlič Jaroslav Zapletal 2005 Ivan Medek
Protektorátní krajina Jiří Patera 2010 Jiří Gruntorád
Meditace Jiří Kornatovský 2011 Dana Němcová
Bez názvu Ivan Vala 2014 Bohumil Doležal
Břečťan na rohu Luboš Vetengl 2015 Rudolf Battěk
Pérák s míčem Jan Vlček 2016 Ivan Binar
Sám Jiří Kornatovský 2017 Ladislav Hejdánek
Les I. Jarmila Dytrychová 2019 Jaroslav Cuhra
Jsou tady nějaké krasavice Štěpánka Bláhovcová 2021 Josef Serinek

Ostatní ceny z fondu Artotéky města Plzně:

Cena Design roku 1997 – Život ptáků II., autor Milan Hůrka
Cena Interiér roku 1998 – Kompozice III., autor Miloš Franče

Magistrát města Plzně
Odbor kultury

Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň