Artotéka města Plzně

Nová díla v Artotéce města Plzně | 2023

V roce 2023 byla do Artotéky města Plzně zakoupena tato umělecká díla:

Jana Vacková: „Tropická krajina s motýlem“ (2020)
Anna Plešmídová: „Stéblo“ (2022)
Anna Čečilová: „Můj kraj 1“ (2022)
Petr Kozel: „Monokultury“ (2020)
Jaroslav Vančát: „Dialog s A. I. (MB 002)“ (2021)
Jan Kocman: „Plány 2“ (nedatováno)
Vladimír Merta: „Malba větrem“, série (2022)
Petr Strnad: „Grafická dílna v Malé ulici“ (1989)